Wie

Lânskip is bedacht en gestart in 2013 door Pieter en Ria Stellingwerf. Aanvankelijk als landschapsstatement met een toeristisch zakelijk karakter.