Lânskip

Lânskip is een particulier initiatief en betreft de herbouw van een oude boerderij achter de zeedijk tussen Hindeloopen en Workum. Het gaat om de zelfde vorm, zelfde grootte maar dan op zijn kop.
Omdat het mogelijk blijkt te zijn.

De initiatiefnemers vinden de tijd rijp om anders te gaan denken over de herbestemming van vrijkomende niet-meer agrarische gebouwen. Vaste denk- en werkpatronen op de helling.
‘Oarsom tinke’ heeft uiteindelijk geleid tot ‘oarsom bouwe’.

De locatie zo nabij aan het IJsselmeer inspireerde. De bovenste woonlaag geeft een fantastisch uitzicht bieden over de weidsheid van de landerijen en het IJsselmeer. De middelste woonlaag eveneens, dan vanuit een ander perspectief door de schuine wanden.
De gebinten, geeltjes en dakpannen van de oude boerderij worden hergebruikt.
Lucht, water en zon worden ingezet voor de verwarming en het opwekken van energie.

Lânskip is:

  • Samen wonen op één kavel, elk zijn eigen wooneenheid, delen van een zorg- en sociale kamer. Onderhoud en delen van een pronk- en eettuin. Initiëren van sociale en culture activiteiten
  • Een spannend avontuur voor initiatiefnemers, ontwerpers en bouwers.
  • Staat zowel als een huis als een ‘skip yn it lân’

Wie

Lânskip is bedacht en gestart in 2013 door Pieter en Ria Stellingwerf. Aanvankelijk als landschapsstatement met een toeristisch zakelijk karakter kantelde het initiatief naar een sociale, innovatieve en deelbare kant. Een prachtontwikkeling mede door de wensen en input van Sjoekie de Zwart, Ype van Dijk en Ruth ter Voort.

Zij hebben zich eerst gezamenlijk officieel georganiseerd (maart 2017) via een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgever) en zijn van daaruit de bouw gestart en uitgevoerd.

Inmiddels is de CPO overgegaan in een VVE (Vereniging van eigenaren).

De Buertkeamer

De Buertkeamer is een huiskamer binnen het project Lânskip.
Het doel naast particuliere bewoning is om aan het gebouw ook een sociaal, maatschappelijke en culturele bestemming te geven.
De huiskamer wordt gerund door inwoners uit de buurt op vrijwillige basis.
Particuliere bewoning gecombineerd met deze sociaal maatschappelijke functie is uniek en naar ons idee richtingbepalend voor de toekomst.
De Buertkeamer is voor bewoners uit de buitengebieden van Hindeloopen en Workum e.o. en kunnen op deze plek ongedwongen met elkaar in contact komen.

Foto’s

 

Contact

Vereniging Van Eigenaren Lânskip
Lieuwe Klazes Leane 3
8711 HL Workum

Wil je met ons in contact komen? Dat kan via info@lanskip.nl
Je kan ons ook volgen via Facebook@lanskip

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.