De Buertkeamer

De Buertkeamer is een huiskamer binnen het project Lânskip.
Het doel naast particuliere bewoning is om aan het gebouw ook een sociaal, maatschappelijke en culturele bestemming te geven.
De huiskamer wordt gerund door inwoners uit de buurt op vrijwillige basis.
Particuliere bewoning gecombineerd met deze sociaal maatschappelijke functie is uniek en naar ons idee richtingbepalend voor de toekomst.
De Buertkeamer is voor bewoners uit de buitengebieden van Hindeloopen en Workum e.o. en kunnen op deze plek ongedwongen met elkaar in contact komen.